عمومی mailing list archives

[email protected]

آواتار

Re: general

by
مصطفی برمشوری
- 2021/09/05 08:50:41

سیستم ارسال ایمیل راه اندازی شده. زمانی که توی کانالها پیام بدید به صورت ایمیل هم ارسال می شه. البته تنظیم‌های کاربران برای دریافت ایمیل هم مهم هست.