شاه طوطی یا طوطی بزرگ اسکندر
شاه طوطی یا طوطی بزرگ اسکندر

شاه‌طوطی یا طوطی بزرگ اسکندر (نام علمی: Psittacula eupatria) نوعی طوطی بزرگ است.

تفاوت‌های شاه طوطی با ملنگو
تفاوت‌های شاه طوطی با ملنگو

دو نژاد شاه طوطی و ملنگو با هم تفاوت‌های زیادی دارند شما به سادگی و با توجه به ظاهر این دو نوع طوطی می‌توانید تفاوت آنها را درک کنید. این تفاوت‌ها شما را در خرید طوطی یاری می‌کند.

شاه طوطی استرالیایی
شاه طوطی استرالیایی

این طوطی بسیار زیبا و خوش رنگ به شاه طوطی استرالیایی معروف است

{{title}}
{{title}}

{{description}}