لیونل مسی و سگش
لیونل مسی و سگش

این در زمانی که تازه توله سگش را خریداری کرده بود گرفته شده و هم اکنون سگ او بزرگ شده است

لیونل مسی و حیوان خانگی اش
لیونل مسی و حیوان خانگی اش

مسی وقتی اقدام به خرید سگ کرد توله سگ خرید و هم اکنون سگش بزرگ شده است

{{title}}
{{title}}

{{description}}