طوطی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

عروس هلندی تازه خریدم ولی جوجه دان خور هستند الان چیزی نمیخورند ارزن گذاشتم جلو اونها ولی نمیخورند باید چکار بکنم بالهاشون فروشنده قیچی کرده نخوردنش طبیعی است

عروس هلندی تازه خریدم ولی جوجه دان خور هستند الان چیزی نمیخورند ارزن گذاشتم جلو اونها ولی نمیخورند باید چکار بکنم بالهاشون فروشنده قیچی کرده نخوردنش طبیعی است

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

قبل از اینکه سینه پرنده خالی کنه و دچار ضعف بشه حتما باید از سریلاک استفاده کنید. ممکن هست که به خاطر جابه جایی کمی ترسیده باشن. باید چند روز این کار رو ادامه بدید که به محیط جدید عادت کنن.

آواتار
انصراف