هری استایلز خواننده انگلیسی که با گروه وان دایرکشن به شهرت رسید.

سال پیش مدل برند مد گوچی شد و فتو شات های جدیدی با لباس های گوچی و حیوانات منتشر شد.حیواناتی از جمله بز ، خوک،قو،طوطی و...

هری استایلز  و بزهری استایلز  و خوک

اچ اس اچ کیو : باغ های ویلا لانته در اواخر دوره رنسانس ساخته شده است.همراه با طراحی های جدید برند گوچی

هری استایلز  و قوهری استایلز و برههری استایلز  و برند گوچیهری استایلز  و قو