پرورش کاکوتی یا عروس هلندی کار سختی نیست اما زمان بر است، باید متعهد و منظم بود و از پیش برای این کار آماده شد. به هر حال قبل از اینکه این کار را شروع کنید باید سه موضوع اصلی زیر را به دقت یاد بگیرید. 

حیوان خانگی یا مولد

همیشه این نکته رو به خاطر داشته باشید:‌ عروس هلندی نمی‌تواند به صورت هم زمان هم حیوان خانگی شما باشد و هم یک پرنده مولد. مثل ما انسان‌ها نگهداری از خانه، بزرگ کردن جوجه‌ها و رابطه با جفت حسابی پرنده را درگیر می‌کند و دیگر زمانی برای او باقی نمی‌گذارد.  زمانی که سر پرند شلوغ باشد دیگر نمی‌تواند روی رابطه خود با انسان و صاحب خود تمرکز کند،‌ پرخاشگر می‌شود و به سمت صاح خود حمله می‌کند.

البته این یک قاعده کلی نیست و ممکن هست استثنا هم داشته باشد.

به انداز کافی بالغ باشند

مهم‌ترین نکته بالغ بودن عروس هلندی و یا کاکیتو برای تولید مثل است.

از نظر فیزیولوژی و ژنتیک، عروس هلندی از نژادهای متفاوت مانند لوتینو بعد از ۹ الی ۱۲ ماه به صورت کامل بالغ است اما از نظر جنسی و توانایی تولید مثل بعد از ۱۵ تا ۲۴ ماه کامل می‌شود.

عروس هلندی بالغ بعد از نه ماه

استفاده از کاکیتو و عروس هلندی جوان به عنوان مولد مشکلاتی رو ایجاد می‌کنه. این پرنده‌های جوان تخم‌های بدون نطفه خواهند داشت و یاد در نگهدای از تخم‌ها و جوجه‌ها نا توان هستند. در نهایت ممکن است جوجه‌هایی به درد نخور و ضعیف تربیت کنند.

از این رو باید از طوطی‌های بالغ در پرورش و تولید مثل استفاده کنید.

پرورش دهندگان معمولا تلاش می‌کنند از یک پرنده با تجربه و مسن تر به همراه یک جفت جوان و بی تجربه استفاده کنند. پرنده با تجربه و مسن‌تر تمام موارد مورد نیاز را به پرنده جوان یاد می‌دهد و در مقابل با انرژی زیاد پرنده جوان جوجه‌ها به خوبی رشد می‌کنند.

این بهترین تجربه برای پرورش و تولید عروس هلندی است.

 جفت‌های واقعی

قطعا اگر جفت‌های واقعی (یک نر و یک ماده)‌ در پرورش استفاده نشوند،‌ شما در پرورش و جوجه گیری شکست خواهید خورد.

گاهی ممکن اس پرورش دهنده به اشتباه جفت‌های هم جنس (دو ماده و یا دو نر) را استفاده کنند. زمانی که هر دو کاکیتو  نر باشند، مانند یک جفت واقعی رفتار می‌کنند اما هیچگاه تخم نخواهند گذاشت. در مقابل اگر دو جفت ماده باشد،‌ باز هم مانند یک جفت واقعی رفتار می‌کند اما شما متوجه خواهید شده که بیش از ۸ تخم گذاشته‌اند و همه تخم‌ها بدون نطفه است.

تخم گذاشتن بیش از حد عروس هلندی و کاکیتو

فراموش نکنید،‌ اگه به اشتباه دو ماده را با هم جفت زده‌اید و آنها تخم گذاشتند، بلافاصله تخم‌ها را جدا نکنید و اجازه بدهید آنها اشتیاقشان کم شود. در غیر این صورت دوباره تخم خواهند گذاشت و با هیچ عروس هلندی جدیدی جفت نخواهند خورد.

به یاد داشته باشید که یکی از مهم‌ترین دلایل تخم‌های بدون نطفه و نابارور بودن عروس هلندی می‌تواند جفت‌های هم جنس و یا نا مناسب باشد.

درنهایت باید از تکنیک‌های مست کردن و تحریک جنسی عروس هلندی و کاکیتو استفاده کنید تا جفت‌ها تخم‌های سالم و نطفه دار داشته باشند.