اولین سگ معروف تاریخ پریتاس حیوان خانگی اسکندر بزرگ بوده است. او همچنین به روایتی خوشبخت ترین سگ دوران بوده است. همه سگ ها به یک پیاده روی ساده در طول کشورشان راضی و خشنود خواهند بود اما پریتاس و استادش جهان را فتح می کردند.که این فتوحات مناطق وسیع و قابل توجهی را در برمیگیرد.

همانطور که انتظار دارید استفاده از نقش یک سگ تا این اندازه ممکن است کمی اغراق امیز باشد.درست همانطور که یک طوطی با شکار کردن گربه مشهور شده باشد. پریتاس هم به این خاطر که یک فیل و یک شیر را به دندان کشیده است مشهور شده است.طبق ان افسانه ان حیوانات او را برای حمله تحریک نکرده بودند بلکه پریتاس فقط به این خاطر به آنها حمله کرده بود که شاید موقع بازی کردنش به او نگاه میکردند.

پریتاس اولین سگ معروف تاریخ

هنگامی که اسکندر در پنجاب با مالی می جنگید محافظش لئوناتوس صدای زوزه سگی را شنید.بله این زوزه پریتاس بود که به منظور نجات جان صاحبش امده بود.او دوید تا صاحب خود را نجات دهد اما دیگر دیر شده بود چرا که مالی در ان لحظه به اسکندر شلیک کرده بود.

به نظر می رسد که هیچ کس نمی داند که پریتاس از چه نژادی بوده است.طبق گفته ی برخی از داستان ها او یک سگ قوی هیکل و خیره کننده در اپیروس منطقه ای در شمال غربی یونان باستان بوده است.اگر به داستان های باستانی باور داشته باشید خواهید دانست که او چگونه درگذشت.

پریتاس در مالی به پرواز درآمد در حالی که پریتاس در ان زمان شروع به لگد انداختن به دشمن کرد تا سربازان فرصت پیدا کنند که اسکندر را از صحنه دور کنند یک مالی به پریتاس حمله کرد و به او آسیب جدی زد.سربازان او را پس از درگیری پیدا کردند و به خیمه ای که اسکندر زخمی در ان جا بو بردند و چنین شد که پریتاس در دامان استاد محبوبش درگذشت.

اسکندر مقدونی و پریتاس

شرح یک افسانه بدون اینکه کمی ان را تزئین و زیبا کنی دشوار است.این مهم نیست که پریتاس هم زمان بر ۱۰ سرباز غلبه کند یا و یا اینکه فقط مچ پای یک سرباز را گاز بگیرد.ان چه مهم است حقیقت این حلقه است. او در کنار اسکندر جنگید و از خود گذشتگی کرد و جان باخت . پذیرش سرنوشت او یک درس بزرگ و الهام بخش است.

اسکندر او را فراموش نکرد. همانطور که یک شهر را به نام اسب خود نامگذاری کرد یک شهر را نیز به نام پریتاس نام گذاشت. ما دقیقا نمیدانیم که ان شهر کجا قرار داشت.زمان ان را مانند استخوان کوچکی در حیات خلوت بزرگی دفن کرده است.

ظاهرا این شهر در میدان مرکزی خود دارای بنای یاد بود سگ بزرگی بوده است. این مجسمه خیلی وقت پیش گم شده است اما چطور؟حتما به دلیل فتوحات زیاد در زمان های مختلف ویا نیشخند زدن و مسخره کردن دیگران و غیره بوده است.

سگ پریتاس

شاید تصویر سنگی ان سگ به عنوان یک جایزه در جنگ ها دست به دست منتقل شده بوده تا اینکه پس از چندین جنگ تکه تکه و یا فرسوده شده باشد.همه ما دوست داریم که گمان کنیم که او در جایی زنده است اما این تنها یک افسانه است و البته بنای یاد بود او اهمیتی ندارد بلکه خود او بسیار باارزش است.